Adventkyrkan

Helsingborgs Adventkyrka

Menu

Gott nytt år 2019!

Gott nytt år 2019!

"Gud är vår tillflykt och vår starkhet,en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror." Psalm 46:1-3

"När du nu börjar ett nytt år, låt det få bli med ett allvarligt beslut att ha din kurs riktad framåt och uppåt. Låt ditt liv bli mera upphöjt än det har varit hittills. Gör det till ditt mål att inte söka dina egna intressen och nöjen, utan att arbeta för din Återlösares verks framgång. Förbli inte i en situation där du alltid behöver hjälp och där andra måste vaka över dig och bevara dig på den smala vägen. Du kan bli stark och utöva ett heliggörande inflytande på andra. Du kan välja att vara där dina intressen väcker andra att göra gott, att trösta de sorgsna och stärka de svaga och vara ett Herrens vittne närhelst tillfälle ges. Inrikta dig på att ära Gud i allt, alltid och överallt. Låt din kristendom få gripa in i allt. Var grundlig i det som du företar dig!" Vittnesbörd För Församlingen, band 2, kapitel 39