Adventkyrkan

Helsingborgs Adventkyrka

Menu

Miniserien om döden & uppståndelsen

Miniserien om döden & uppståndelsen

Den 25-27 oktober kl. 18:00 i Adventkyrkan Helsingborg

Varmt välkommen till en spännande miniserie om döden och uppståndelsen! Vi utgör en del av ett mångkulturellt samhälle där vi finner olika tankar, teorier och tolkningar om livets viktigaste frågor. Oavsett vilket val vi gör behöver vi alla lära känna vår historia, vårt ursprung och vårt nuläge. Vi behöver en god kännedom om vad som är sant och vad som är falskt, en trygg kunskap om det nyttiga och farliga i våra liv.

Adventkyrkan i Helsingborg inbjuder dig hjärtligt till att få Bibelns trygga svar på frågan om döden och uppståndelsen. Den 25-27 oktober kl. 18:00 kommer vi att lyssna på en talare som skall presentera hela ämnet uppdelat i 3 delar, allt från den enklaste frågan till faschinerande avslöjanden. Stora hemligheter som vanligtvis inte publiceras kommer att avslöjas under Bibelns ljus. Vi kommer att se den klara skillnaden mellan Bibelns sanning och världens tradition, samt dess påverkan och hot för oss. Mötena kommer att hållas i Adventkyrkan på Nedre Nytorgsgatan 28 i Helsingborg. Vid slutet av mötena kommer vi få en liten fika med möjlighet att samtala med folk och öppet ställa frågor. Dessutom kommer Advetkyrkan att dela ut en värdefull gåva till samtliga deltagare.

Så missa inte chansen för din skull och bjud gärna in dina vänner till denna evenemang! Inträdet är gratis.

Del 1: Bibelns orubbliga lära (fredag 25 oktober)
Vad är döden? Vad händer när vi dör?
Fortsätts livet, dock i en annan form?
Vilka fraser använder vi om döden?
Varifrån och varför kom döden?
Vad säger Bibeln om själens död?
Vilket tillstånd har de döda?
Vad händer under dödens timmar?
Kan de döda prisa Gud?
Kan de lovprisa och tillbe Honom?
Skall vi be eller fasta för de döda?
Kan någonting förändras då?
Vad förväntas efter döden?
Skall de döda uppstå från graven?
Hur många uppståndelse finns det?
Vad är skillnaden mellan dem?
Hur många död finns det?
Vad är skillnaden mellan dem?
Vilket hopp hade Guds folk i gångna tider?
Vilket hopp ger oss Bibeln idag?

Del 2: Misstolkade liknelser (lördag 26 oktober)
Hur var det med Jesu död?
Var Hans död den andra döden?
Vad betyder helvete?
Vad är skillnaden mellan det och ”Gehenna”?
Vad är den evig brinnande elden?
Varför kallas den för ”evig”?
Vad handlar liknelsen i Luk. 16:19-31 om?
Är det en liknelse eller verklig händelse?
Vad menar Jesus i Matt. 22:32?
Lever Abraham, Isaak och Jakob?
Vad har Skriften i Upp. 6:9-11 för betydelse?
Är dessa själars rop bokstavligt eller symboliskt?
Varifrån kommer läran om själens odödlighet?
Hur ser Gud på spiritualismen?
Vad är det för märkligt som sker i 1 Sam. 28?
Varför kom den anden upp ur jorden?
Har graven någon förbindelse med demoner?

Del 3: Det sista bedrägeriet (söndag 27 oktober)
Vilka faror varnar oss Bibeln för?
Kan en feltolkad Bibeltext vara farlig?
När och hur inträngdes falska läror i kyrkan?
Hur såg reformatorerna på den läran?
Vilken inställning har dagens protestanter?
Vilka faror leder den falska läran till?
På vilket sätt utövar man dessa faror?
Hur länge skall Gud tillåta lögnens inflytande?
När kommer Han göra slut på villfarelsen?
Hur relateras spiritismen med politik?
Vad blir det sista bedrägeriet?