Adventkyrkan

Helsingborgs Adventkyrka

Menu

Aktiviteter

Evangelisation
Ungdomsgruppen

Fredag 17januari
19.00 Sång, Bibelstudium och bön

Lördag 18 januari
10.00-11.15 Bibelstudium och bön

Tema under kvartalet: "Daniel den sista tidens profet"
Veckans tema: ”Jesus och apostlarnas bibelsyn”

11.30- Gudstjänst
 Vi svarar på inkomna frågor om bibeln.

Varmt välkommen!

Evangelisation

Ungdomsgruppen