Adventkyrkan

Helsingborgs Adventkyrka

Menu

Gudstjänst

Gudstjänst

Var gärna med och delta på vår Gudstjänst, då vi ber, sjunger, har barnens stund och lyssnar på predikan. "Låt oss orubbligt hålla fast vid Hoppets bekännelse, ty Den som har gett oss löftet är Trofast. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att Dagen närmar sig." Heb. 10:23-25